O nama
U kraju gde rađa najslađe voće, na sunčanoj obali Dunava, a na samo 40 kilometara od Beograda, smešteni su Pudarci. U ovom malom mestu 2012. godine postavljen je kamen temeljac kompanije PDM Agro fruit d.o.o koja je danas neprikosnoveni lider među otkupljivačima, distributerima i izvoznicima voća iz svih krajeva Srbije.

Misija

Iz godine u godinu kompanija PDM Agro fruit sve uspešnije ostvaruje svoju misiju, a to je da objedini što više proizvođača voća iz cele Srbije i plasira njihove proizvode kako na domaće, tako i na inostrano tržište, garantujući da se u pakovanju sa zaštitnim znakom “Zdravo iz Srbije” nalazi, pre svega, kvalitet. Za to je, osim nas, zaslužno više od 3.500 kooperanata, sa kojima PDM Agro fruit d.o.o ima potpisane ugovore o saradnji i čije plodove pažljivo čuvamo, sortiramo, pakujemo i distribuiramo do kupaca po najvišim i najsavremenijim standardima.

Konkurentnost

Za nepunih šest godina, kompanija PDM Agrofruit d.o.o Pudarci postala je lider u izvozu srpskog voća na rusko tržište. U 2017. godini bili smo prvi izvoznici voća iz Srbije na rusko tržište. U naš savremeni distributivni centar slivaju se plodovi više od 3.500 individualnih kooperanata i proizvođača 11 vrsta voća najrazličitijih sorti. Upravo nas je to svrstalo u vrh liste otkupljivača sa cele teritorije Srbije, a samim tim i distributera kako u domaće, tako i u najveće ruske trgovinske lance. Savremena oprema za kalibriranje, pakovanje i prohlađivanje otkupljenog voća omogućila je da postanemo prvo konkurentni, a potom i vodeći na tržištu, kao i da odgovorimo na zahteve i standarde trgovina u koje plasiramo robu, ali i samih potrošača. Prilagodili smo se i veoma zahtevnom ruskom tržištu.

Savetodavna služba

Da bi smo obezbedili vrhunski kvalitet proizvoda, proizvođačima sa kojima PDM Agro fruit d.o.o sarađuje na raspolaganju je savetodavna služba sastavljena od vrhunskih poljoprivrednih stručnjaka. Njihov zadatak je da individualnim proizvođačima, čiju robu otkupljujemo i distribuiramo pomognu u primeni najsavremenijih agrotehničkih mera, a samim tim unapređuju kvalitet proizvoda. Zahvaljujući udruženom radu, voće koje dospeva do potrošača ispunjava najviše standarde kvaliteta, ali i garantuje zdravstvenu bezbednost, što je i naš zaštitni znak i naša najbolja preporuka.

Sertifikati

Savremena oprema za kalibriranje,pakovanje i prohlađivanje otkupljenog voća omogućila je da postanemo prvo konkurentni, a potom i vodeći na tržištu, kao i da odgovorimo na zahteve i standarde trgovina u koje plasiramo robu, ali i samih potrošača. Prilagodili smo se I veoma zahtevnom ruskom tržištu.